Select Page

Etički marketing – usklađivanje poslovnih ciljeva i društvene odgovornosti

Pod stalnim pritiskom privlačenja pažnje kupaca, oglašivači kreiraju reklame koje su učinkovite u prodaji proizvoda i usluga, ali često nisu etične. Takve reklamne kampanje iskorištavaju slabe točke ljudske psihe, štete društvu, okolišu i kupcima koji često postaju žrtve lažnoga oglašavanja. Potrošače se manipulativnim načinima oglašavanja uvjerava da kupe proizvode koji su štetni za njihovo zdravlje i okoliš.

Najveće žrtve neetičkog marketinga su djeca koja su često pod pritiskom da imaju određeni proizvod ili da se pridruže određenoj grupi vršnjaka koji imaju taj proizvod. To može dovesti do anksioznosti, depresije i drugih mentalnih problema. Stoga je važno da poduzeća i marketinške agencije razvijaju etički marketing koji poštuje prava djece i doprinosi njihovom pozitivnom razvoju. To uključuje transparentnost u oglašavanju, izbjegavanje manipulativnih tehnika prodaje i promocije koje podržavaju zdrav životni stil i razvoj djeteta.

Što je etički marketing?

Etički marketing dobiva sve veću pozornost u poslovnome svijetu. Riječ o oblicima oglašavanja koji poštuju društvene i moralne vrijednosti. To znači da oglašivači moraju razmotriti utjecaj svojih reklamnih kampanja na svoje zaposlenike, potrošače, društvo i okoliš. Etički marketing uključuje poštivanje prava potrošača, transparentnost u oglašavanju, izbjegavanje lažnih i neistinitih tvrdnji, izbjegavanje diskriminirajućih, uvredljivih ili manipulativnih marketinških tehnika te promicanje društveno odgovornog poslovanja.

Transparentnost i poštenje

Jedno od temeljnih načela etičkog marketinga jesu transparentnost i poštenje. To znači da tvrtke moraju pružiti točne i istinite informacije o svojim proizvodima ili uslugama. To uključuje pružanje jasnih i potpunih informacija o cijenama, značajkama proizvoda i svim mogućim rizicima ili ograničenjima. Tvrtke također moraju biti transparentne u pogledu svojih poslovnih praksi, kao što su lanac opskrbe, utjecaj na okoliš i radne prakse.

Transparentnost je uvjet za povjerenje kupaca i važna je za reputaciju tvrtke koje će se svojim  etičkim poslovnim praksama razlikovati se od konkurencije. Te tvrtke poduzimaju konkretne korake kako bi doprinjeli očuvanju okoliša, povećali svijet o samoodrživosti, pomogli socijalno osjetljivim skupinama ljudi i omogućili vlastitim zaposlenicima dobre radne uvjete. Dobar primjer etičkoga poslovanja su tvrtke koje dio svoga profita ostvarenog od prodaje proizvoda daju za za razne humanitarne svrhe, za zaštitu životinja, domove za djecu ili ulažu u proizvodnju proizvoda čija upotreba ne djeluje štetno na okoliš ni na zdravlje ljudi. 

Društvena odgovornost

Osim što izgrađuje povjerenje kod potrošača, etički marketing može promicati društvenu odgovornost. Svojom brigom za dobro drugih, ljudi, prirode, životinja, tvrtke pokazuju kako doprinose stvaranju zdravijega i pravednijega svijeta svijeta. Najprije, bitno je da tvrtke sa svojim zaposlenicima postupanju pravedno jer bilo bi nenetično i licemjerno da oglašavaju kako brinu o okolišu i potrebama potrošača dok istovremeno iskorištavaju vlastite radnike. Etički marketing moćan je alat koji može pomoći tvrtkjama u promicanju društvene odgovornosti, izgradnji povjerenja kod potrošača i privlačanju kupaca koji dijele iste vrijednosti.

Potrošači postaju sve svjesniji društvenih i ekoloških problema te je vjerojatnije da će podržati tvrtke koje pokazuju predanost u njihovom rješavanju. Ukoliko na proizvodu stoji da jedan postotak prodaje ide u određene humanitarne svrhe, socijalno osjetljivi kupci će dati prednost tom proizvodu. Primjenom etičkih kriterija sam marketing poprima jednu dublju dimenziju, postajući djelatnost kojoj nije cilj pod svaku cijenu uvjeriti potrošača da kupi proizvod, već pomoći mu da izabere one proizvode i usluge koji su dobri za njega i čijom kupnjom doprinosi ekološkom i društvenom napretku.